Norges Korforbund inngår samarbeid med billettselskapet TicketCo Norge AS

Norges Korforbund, med sine 1000 kor, deres engasjement og årevis med erfaring, skal nå sammen med det prisvinnende billettsystemet og arrangementverktøyet TicketCo, samarbeide om å løfte hverandre til nye høyder.

Rammeavtalen som nå eksisterer mellom Norges Korforbund (NK) og TicketCo Norge AS, gir NK sine medlemmer tilgang et selvbetjent og brukervennlig billettsystem i tillegg til flere fordeler. Selve billettsystemet gjør det for utrolig enkelt for medlemskor å selge billetter til sine arrangementer. Dette både i forkant; via internett, Facebook, Amedia sine lokalaviser, og korenes egne hjemmesider - og «i døren»; ved hjelp av TicketCo sin arrangør app og helintegrerte iZettle bankterminaler. Slutt er det på tiden der en må håndtere store mengder kontanter, forholde seg til dyre og kompliserte bankterminaler, og bruke tid på manuell rapportering i etterkant - disse tingene (og mer), løser TicketCo for kor store og små!

Dersom ditt kor ikke er medlem av Norges Korforbund, så finner du medlemsfordeler og innmeldingsskjema her. Medlemskap er gratis ut 2016.

Fordelene rammeavtalen gir Norges Korforbund sine medlemmer:

  • 25% rabatt på TicketCo Norge AS sin standard prisplan.

  • 1 stk. iZettle reader-bankterminal (Veiledende pris kr 1249,-) til bruk ved dørsalg. Mulighet for 2 stk., basert på korets aktivitetsnivå (ta kontakt for info rundt dette).

  • 10 000 kroner i annonsepenger til bruk i deres lokale Amedia-avis. Disponeres via Norges Korforbund.

  • Inntil en time gratis bistand fra en av TicketCo sine markedskonsulenter, som vil vise deg hvordan billettsalget kan integreres med egne hjemmesider og Facebook.

  • Inkludering i NK sin nasjonale billettportal.

    For komplett oversikt over Amedias lokalaviser, se www.amedia.no. Dersom du ønsker å se hvordan billettsalget kan integreres og optimaliseres, se for eksempel www.hulen.no. For å se direkte integrasjon i din lokalavis se www.sa.no

 
 

I tillegg til billetter hjelper TicketCo-systemet arrangører med økonomisk oversikt, markedsføring og økt dialog via egne kundedata. TicketCo sin prismodell er også bygget på at den eneste kostnaden forbundet med systemet, er basert på ens faktiske billettsalg - mao. ingen faste avgifter, årlige gebyrer eller innmeldings-lisenser av noen sort.

TicketCo-systemet tilrettelegger også til å skape en fantastisk synergieffekt for alle NK sine medlemmer - dette med en nasjonal billettportal. Alle nknk sine medlemmer som blir TicketCo arrangører, vil nå automatisk få alle sine arrangementer vist på www.kor.no og NK sine Facebook-sider. I denne visningen kan en enkelt kjøpe billetter, uten å avbryte flyten en måtte befinne seg i.

Kontaktperson for medlemsavtalen: 

Cecilie Grindheim

E-post: alexander.jansen@ticketco.net

Medlemskor som er TicketCo-arrangører:
Akademisk Korforening
Canto Ammonia
Cantus
Mannskoret Havdur
Fyllingsdalskoret
Korall
Moss Kammerkor
Moss Korforening
Follesø Mannskor
Mannskoret Dovre
Studinekoret Sirene
Skedsmo Kammerkor
Upper Tunes
Kortado
Bjørgvin Vokal
Canzona Nova
Oslo Medisinke Pikekor
Os Vocalis
Bøneskoret
Sangtruppen Sans Égal
Birkelunden Brøstklang
Caldera
Kammerkoret KORiOSLO
Nordlændingernes Forenings Kor
Ask Mannskor
Haugatunkoret
Akademisk korforening
Ensemble Dalí
Porsgrunds Sangforening
Oslo Korfestival
Solheimkoret
Korinor
Kor Arti
Gjesdalkoret
Skala opera
Bergen Nord Kammerkor
Fosenlagets Sangkor
Fashion Moves Music
Fryd
Sætre Vokalforum
Koret Diandre
Le Voci
Korleone
Norwegian Gospel Voices
Konsonans
Øvre Nidelvens Kammerskor
Kongsvinger Blandakor
Stamsund Sangkor

Referansekunder:
Sogndal Fotball
Nattjazz
Sarpsborg Arbeiderblad
Hulen
Foynhagen
Vossa Jazz
Bygdalarm
Up Front Artist 
Chateau Neuf