<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1626966510916539&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Om oss

TicketCo på Natt Jazz i Bergen

 

Visjonen for billettselskapet TicketCo kan sammenfattes i tre ord. Events Made Easy. Selskapets målsetning er å gjøre hverdagen enklere for både arrangører og for det billettkjøpende publikum. Ved hjelp av ny teknologi ønsker TicketCo å forandre billettverdenen ikke bare nasjonalt, men internasjonalt. Nøkkelen er selvbetjente og mobile billettløsninger som eliminerer arbeidskrevende registreringsprosesser og kostbart utstyr til billettprinting og -verifisering, og som fortløpende genererer salgsdata som muliggjør måling og optimalisering av salgsfremmende tiltak.

 

Sømløs integrasjon med online betalingsløsninger og med arrangørenes kalenderfunksjoner på hjemmesider og Facebook er et annet konkurransefortrinn som gjør TicketCo svært brukervennlig både for arrangører og for publikum. Til større arrangører kan TicketCo levere integrasjonsteknologi som muliggjør kommunikasjon mot 3. parts teknologier, noe som sikrer stor grad av automatisering og effektive prosesser hos arrangøren.

 

TicketCo ble stiftet av gründerne Kåre Bottolfsen, Carl-Erik Michalsen Moberg og Hogne Sandanger i 2011, og lansert i markedet i januar 2013. Foruten en innovativ teknologi og en konstant produktutvikling i tett dialog med brukerne, har selskapet hatt et bevisst fokus på å sette sammen et kompetansesterkt team.

 

Våren 2013 gikk Jacob Lund og Itslearning-gründer Helge Hannisdal inn på eiersiden i TicketCo, og året etter fikk disse følge av mediekonsernet Amedia AS- som har uttalt at de anser investeringen i TicketCo som strategisk viktig, og som et springbrett for å generere genuine merverdier til sine omlag 70 lokalaviser landet rundt. Senere har også Hannisdals medgründer fra Itslearning - Jan Åge Skaathun - sluttet seg til selskapet, som dermed både har sterke eiere og et team med førstehånds kompetanse på å lansere en norsk IT-suksess 

english.png Read our english version here